Vårt arbetssätt

Ibland kan det vara svårt att veta hur vi kan gå från dilemma till en lösning som kan användas verksamheten. Då kan Innovationskrafts arbetssätt hjälpa dig.

Innovationskraft arbetssätt består av tre delar. Utgångspunkter, alltså hur vi behöver vara och agera för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att tänka nytt. Steg-för-steg process för att gå från dilemma till färdig lösning. Slutligen också metoder som kan hjälpa oss genom de olika stegen och att sätta fokus på användaren.

Vi vill gärna veta hur det går för dig. Mejla gärna oss när du använder arbetssättet och berätta hur det går.