Steg-för-steg guide

Denna guide tar dig steg för steg genom innovationsprocessen. Du kommer lära dig arbetssättet genom att utveckla nya och relevanta lösningar utifrån din utmaning eller behov.

Starta här:

Innovationsmodellen bygger på ett förhållningssätt, en process och flera metoder.


Så här fungerar guiden

Den guidar dig genom innovationsprocessen så att du kan ta dig an arbetssättet på egen hand. Om du följer stegen kommer du att kunna gå från en utmaning hela vägen till införande av en lösning i din verksamhet. Obs: i utvecklingsarbetet är det bättre att involvera fler för att fånga olika perspektiv och underlätta implementeringen, så i vissa aktiviteter rekommenderar vi att du hittar kollegor som kan hjälpa till.

Anta vårt tankesätt

För att skapa bästa förutsättningar för innovativa lösningar behöver du ta till dig vårt tankesätt först. Det baseras på att bygga slutsatser utifrån en förståelse om användarens behov och upplevelser. Stäng av verksamhetshjärnan genom att pausa din nuvarande verklighetsbild och vara öppen för de nya perspektiv du möter när du lär känna dem du vill förbättra för. Läs mer om vårt tankesätt …

Förstå processen

Innovationsprocessen är ett repeterande angreppssätt för att lösa utmaningar och problem. Den består av tre faser: förstå behovet, hitta lösningen och förverkliga lösningen.

Förstå behovet

– handlar om att skapa förståelse för att identifiera rätt behov att lösa.

Hitta lösning

– handlar om att utifrån kunskap om de verkliga behoven komma på många nya idéer, testa idéerna, och vidareutveckla idéerna.

Förverkliga lösningen

– handlar om att planera och införa din lösning i verksamheten.

Använd metoderna

Metoderna är olika verktyg som kan stödja dig i ditt utvecklingsarbete. I steg-för-steg-guiden ger vi förslag på metoder för att arbeta dig igenom innovationsprocessen. Utöver dessa finns det fler metoder som kan passa i ditt utvecklingsarbete som du hittar på Metodsidan.   Utforska fler fantastiska metoder här …

Redo att börja?

Bra! Tänk på att arbeta dig genom stegen lugnt och metodiskt så kommer det gå briljant. Lycka till!