Om Innovationskraft

Projekt Innovationskraft går ut på att skapa förutsättningar för att fler medarbetare ska kunna arbeta med idéer. Det gör vi genom att skapa hjälpmedel för hur vi ska tänka och arbeta för att förbättra vår verksamhet och arbetsplats. Projektet genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Projektet är ett samarbete mellan Kommunledningskontoret, Förskola & Grundskola, Service och Vård & Omsorg.

Runt om i Sverige pågår det 11 liknande projekt som Vinnova stödjer. Är du nyfiken på dem kan du läsa mer på Vinnovas hemsida.

Vill du veta mer om projekt Innovationskraft? Kontakta oss på projekt.innovationskraft@kungsbacka.se