Prototyper

Få återkoppling på din idé från de du vill förbättra för

En prototyp är en förlaga eller testmodell som visualiserar en idé. Med hjälp av en prototyp är det lättare att undersöka en tänkbar lösning, att väga fördelar och nackdelar mot varandra och att upptäcka brister och fallgropar tidigt innan den förverkligas.

En prototyp kan se ut på många olika sätt exempelvis en skiss, en bildserie eller kanske en legomodell, beroende på vilken idé du vill testa. Håll den enkel och lite ofärdig, det underlättar för testpersonen att ge feedback. Det viktiga med prototypen är att den ska starta ett samtal med din användare. Det är bättre att lägga tid på att testa idén tillsammans med dem som ska använda lösningen, och använda deras återkoppling till att justera prototypen.

Steg

1

Bestäm vilken idé du ska testa och ta med idékort som stödmaterial. Börjar med en bildserie (storyboard). Tänk igenom detaljerna i din idé genom att bryta ner den till mindre moment av upplevelser genom att skapa en bildserie som visar hur en potentiell användare kan interagera med din idé över en tid.

2

Identifiera din användare. Hur får användaren kännedom om ditt koncept? Hur skapar du kännedom? Hur börjar användaren använda konceptet?

3

Vad händer när användaren upplever och använder konceptet? Vem och vad är involverad och behövd?

4

Efter att användaren har använt konceptet, vad händer sen? Hur hjälper konceptet användare på längre sikt? Pratar och rekommenderar användaren ditt koncept för andra och berättar om den?

5

Efter bildserie kan du göra fler prototyper som visualiserar din idé. I så fall fundera vilken sorts prototyp som passar bäst för att testa just din idé eller lösning. Exempelvis en fullskalig vårdmottagning i kartong, en legomodell eller kanske ett rollspel, eller något annat?