Pitch

Kommunicera din idé för personer som berörs, kort!

En pitch är en kort presentation av din idé med syfte att övertyga mottagaren om dess fördelar: vad den är och varför den är viktig, hur den fungerar, och vem idén förbättrar för.

Den kan vara både muntlig och skriftlig och består ofta av en slogan som sammanfattar hela idén på en mening eller två. En pitch ska vara tydligt och enkelt. En pitch kombineras med fördel med rollspel, visualiseringar eller andra kreativa metoder.

Steg

1

Börja med att beskriva kärnan i din lösning, vem idén förbättrar för och identifiera fördelarna av idén. Vill du att åhörarna ska göra någonting? Till exempel anmäla sig till något eller hjälpa till i nästa steg.

2

Hålla pitchen kort och koncist! Försök att kortfattat förklara på en minut.

3

Utveckla den med illustrering för att göra den minnesvärd exempelvis broschyr, webbsidan eller presentation.

4

Använd din pitch för att beskriva idén för personer som berörs. Det kan vara användare, kollegor och ledningsgruppen. Ha en kort, mellan och längre pitch i varierande längder och detaljer för de olika åhörarna.