Pilot

Testa lösningen i en liten skala

En pilot är första steg för att få till en permanent lösning är att testa den i verkligheten i liten skala.

Detta kan exempelvis göras under en begränsad tid eller att en avdelning eller i en mindre del av organisationen testar lösningen. Syftet och fördelen med att testa i liten skala är att testdeltagarna kan ge feedback så du kan förfina och förankra lösningen innan den rullas ut till samtliga. Utför testet så enkelt som det bara går. Huvudsaken är att få en känsla för den verkliga förändringen över tid och att testet utförs i den riktiga verksamheten och miljön

Steg

1

Bestäm platsen exempelvis en avdelning eller en lite del av organisationen. Börja att testa där förutsättningarna är bäst, där du har tillstånd, möjlighet, kontakter osv.

2

Bestäm hur länge testet ska pågår. Det kan vara en dag eller en-timma pop-up event för att få användare att testa din lösning i verkligheten, till att utföra testet i flera dagar eller månader.

3

Identifiera vilka resurser behövs när du testar din lösning i verksamheten. Gör en plan, fundera över vad du behöver.

4

Identifiera vilka nyckelfrågor behöver du få svar på under testet. Vad är viktigast att lära för att kunna förbättra lösningen? Vilken del i lösningen är du mest osäker på? Hur kan detta formuleras i en nyckelfråga? Vilka antagande finns kring din lösning? Hur kan detta formuleras i en nyckelfråga så du inte kan anta något?

5

Fundera över hur du ska mäta resultat. Du kan använda resultatet för att kunna göra förbättringar och testa igen. Eller för att visa att resultatet av testet faktiskt leder till en förbättring, vilket kan användas som goda argument för att lösning ska införas på bredare front.