Idékort

Sammanfatta idéer som ska vidareutvecklas

När du valt ut vilken idé du vill testa är det en bra idé att beskriva den mer i detalj innan du testar den. Idékortet är just en sådan beskrivning.

Att konkretisera idén gör det enklare att förstå, utveckla och kommunicera idén. Idékortet hjälper dig också att förtydliga vem idén är bra för och om den är genomförbar i den egna verksamheten.

Steg

1

Börja med att se över alla idéer ni har tagit fram. Organisera och gruppera idéer som är lika eller relaterar med varandra.

2

Bestäm er utifrån vilka kriterier era idéer ska prioriteras och välj ut de idéer ni anser har mest potential. Det kan exempelvis vara vilken idé som är enklast att genomföra, den som bäst uppfyller användarens behov eller den som är mest kostnadseffektiv.

3

Om ni har svårt att välja en idé kan ni rösta fram idéerna genom att varje deltagare får 3-5 röster att fördela genom att med en penna sätta en prick på den idén den tycker är bäst utifrån kriterierna. En röst per idé.

4

Sammanfatta idén på idékort. Komplettera gärna din idébeskrivning med en skiss av lösningen för att förenkla kommunikationen. Definiera alla som är berörda av lösningen och hur den påverkar dem.

5

Ta med idékortet när du testar lösningen.