Brainwriting

Ta fram många idéer i grupp. Skriv och bygg vidare.

Brainstorming, eller idékläckning som det också kallas, syftar till att komma på många idéer med flera personer som tänker tillsammans som skulle kunna lösa problemet. Till skillnad från brainstorming börjar brainwriting med att alla deltagare individuellt får skriva upp några idéer som kan lösa utmaningen innan man bygger vidare på dem i gruppen.

Brainstorming, eller idékläckning som det också kallas, syftar till att komma på många idéer med flera personer som tänker tillsammans som skulle kunna lösa problemet. Till skillnad från brainstorming börjar brainwriting med att alla deltagare individuellt får skriva upp några idéer som kan lösa utmaningen innan man bygger vidare på dem i gruppen.

Steg

1

Börja med att utgå från din fråga, eller insikt ni vill hitta lösning på. För att få ut mer av aktiviteten håll frågan ni vill lösa väl synligt framför er.

2

Gå för kvantitet istället för kvalité när ni jobbar på egen hand med att ta fram så många idéer som möjligt på mallen eller på post-it lappar. Idéerna behöver inte vara färdigutvecklade, det finns tid till detta senare.

3

Bygga på någons annans idéer genom att rotera sedan idéerna i gruppen eller skicka över er metodmall eller post-it lappar till er bordsgranne. Försätta till alla i gruppen byggt vidare på varandras idéer.

4

Gör en gemensam summering av de idéer som tagits fram. Bestäm vilken eller vilka idéer som ska testas och gå vidare med. Kanske använda idékort för att sammanfatta idén.