Brainstorming

Det bästa sätt att komma fram till en bra idé är att komma på många idéer

Brainstorming, eller idékläckning som det också kallas, syftar till att komma på många idéer med flera personer som tänker tillsammans som skulle kunna lösa problemet.

Till skillnad från brainwriting finns ingen individuell reflektion utan idéer tas fram och diskuteras i dialog mellan deltagarna. För att lyckas med din brainstorming är det viktigt att fokusera på en insikt

Steg

1

Börja med att utgå från din fråga, eller insikt ni vill hitta lösning på. För att få ut mer av aktiviteten håll frågan ni vill lösa väl synligt framför er.

2

Gå för kvantitet istället för kvalité genom sätt ett högt mål till exempel 50 idéer på 10 minuter. Skriv en idé per post-it individuellt och tänk på att vara visuella. Dela i gruppen genom att fäst idéerna på väggen under frågan samtidigt som ni läser den högt så att alla andra deltagare hör.

3

Uppmuntra galna idéer även om en idé inte verkar vara realistiskt så kan den inspirera till en bra idé hos andra. Lyssna på varandra och bygg på varandras idéer och tankar. Tänk på ”ja, och…” istället för ”nej, men…”

4

I början av diskussionen brukar de självklara idéerna komma fram. Därefter brukar idétorkan dyka upp, och då gäller det att hålla ut. Tillslut säger någon det som bryter idétorkan och det är oftast då som de nytänkande idéerna kommer fram.

5

Bestäm vilken eller vilka av idéerna som ska testas och gå vidare med. Kanske använda idékort för att sammanfatta idén.