Behovsformulering

Formulera vad du vill förbättra och för vem.

Formulera din utmaning till ett behov. Välj Ringa in ett behov och för vem som ni strävar efter att lösa det. Formulera behovet som en fråga att ha som utgångspunkt i ert utvecklingsarbete.

När ni formulerar behovet – välj en bred ansats som er öppen för olika möjligheter och riktningar. Det gör inget om formuleringen inte känns perfekt från början – det går alltid att gå tillbaka och omformulera behovet allteftersom du lär dig under resans gång.

Steg

1

Börja med att välja vad ni vill förbättra och för vem. Kanske upplever ni ett behov, problem eller en utmaning i jobbvardag som ni vill göra något åt. Eller så kan det vara något som t.ex. en invånare, företagare eller besökare har påpekat? Det kan också vara någon som redan fungerar bra idag men som skulle kunna fungera ännu bättre imorgon.

2

Om ni är fler som arbetar tillsammans börjar med att tänka individuellt en stund innan ni börjar diskutera. Om det finns olika uppfattning om vad som ska förbättras är det bra att skriva ner de olika spår som finns och tillsamman prioritera vilket ni vill fortsätta (först) med.

3

Formulera utgångsfrågan som beskriver behovet i form av en ”Hur kan vi” fråga. Få med ett framåtdriv när du beskriver vad du vill förbättra och för vem, t.ex. ”öka”, ”förbättra” eller ”minska”. Detta öppnar upp för kreativa idéer under processen och leder till effektfulla lösningar.

4

Tänk på att formulera frågan med fokus på mänskliga behov. Frågan ska vara bred nog att tillåta dig hitta oupptäckta områden och nya värden samtidigt smal nog att göra det görbart, t.ex. ”bättre livskvalitet för asylsökande” bra, bred och öppen, medan ”en ny mottagning i primärvården för asylsökande” är i detta läge för smal och pekar för tidigt mot en lösning.

5

Fundera på vem du vill involvera i processen. Det bli mycket lättare att implementera en ny lösning i verksamheten om du tidigt i utvecklingsprocessen har involverat berörda medarbetare.