Intervju

De bästa sätten att förstå behov, förväntningar och upplevelser hos de du vill förbättra för är att prata med dem.

Att intervjua med dem du vill förbättra för är nyckeln till att förstå. När man prata med de människorna och ställa frågor få man reda på deras erfarenhet, upplevelser, behov och förväntningar i deras egna ord. Kombinera gärna intervjuer med observationer när du undersöker behovet.

Att intervjua med dem du vill förbättra för är nyckeln till att förstå. När man prata med de människorna och ställa frågor få man reda på deras erfarenhet, upplevelser, behov och förväntningar i deras egna ord. Kombinera gärna intervjuer med observationer när du undersöker behovet.

Steg

1

Börja med att bestäm vilka du ska intervjua: Tänk på att prata med framför allt de du vill förbättra för men tänk också på medarbetare som möter dem för de också påverkats. Om möjligt gör intervjun i deras kontext/miljö – där de bor, arbetar eller där användaren upplever/upplevt tjänsten.

2

Skapa ett antal frågor du vill ha svar på. Börjar med bredare frågor innan du frågor relaterat till din utmaning. Tänk på att helst vara två när du intervjuar och bestäm roller – ena kan fokusera på att ställa frågor och den andra kan dokumentera.

3

Under intervjun komma ihåg att ställa följdfrågan. Det är först då ni kan förstå vad den bakomliggande orsaken är till varför personen tänker eller gör på ett visst sätt.

4

Anteckna vad som sägs och görs på intervjun. Se till att skriva ner exakt citat från de medverkande, be dem upprepa vad de sa om du inte hörde eller glömde det medan du antecknar. Titta också på deras kroppsspråk när de berättar.

5

Ta tid att summera intervjun genom att fånga in vad du eller teamet har lärt dig/er. Du kan antingen anteckna det eller spel in med din mobilkamera där du berättar kort om dina upplevelser och om ni är ett team är det bra att stämma av tillsammans. Berätta vad som överraskat dig, vilka känslor som fanns och vilka tankar som väckts.