Metoder

I Innovationskrafts arbetssätt ingår några metoder som hjälper dig att gå från dilemma till färdig lösning. I flera fall finns också mallar som du kan använda när du använder metoderna. Allt eftersom vi lär oss mer kommer vi att fylla på sidorna med exempel på hur metoderna har använts runt om i Kungsbacka.