Blog

Vad vill du förbättra?

Börja med att ringa in vad du skulle vilja förbättra. Kanske är det ett problem som du stöter […]

Observation

Observation handlar om att iaktta den grupp människor du vill förbättra för i deras vardag, till exempel i […]

Intervju

Att prata med människor och ställa frågor är ett bra sätt att få reda på deras erfarenhet, upplevelser, […]

Bli användare

Att bli användare handlar om att våga vandra i andras skor för att öka din förståelse om det […]

Användarresa

Användarresa är en metod där du kan visualisera hur en person använder kommunens tjänster. Det kan exempelvis handla […]

Omformulera behovet

Efter att ha undersökt och analyserat vet du mer om orsakerna än vad du gjorde i första steget. […]